CTE 400 Summer Training


Yaz Staji Hakkında Sık Sorulan Sorular

Staj süresi ne kadar?

Kesintisiz olarak 6 hafta (30 iş günü). Hafta sonları bu sürelere eklenmez.

Stajımı ne zaman yapabililirim?
Öğrenciler stajlarını notların ilanından sonra ve Güz dönemi ders kayıtlarının başlayacağı gün arasında yapabilirler. Önemli olan bir nokta şudur: öğrencilerin stajlarına başlayacakları tarihleri en az 5 gün önceden staj koordinatörüne bildirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin staj tarihlerini son günlere bırakmadan bildirmeleri önerilmektedir.

Staj yapmak istediğim kurum bölümden bir yazı istiyor? Böyle bir yazı alabilir miyim?

Staj Koordinatörü ile bağlantıya geçerek böyle bir yazı almanız mümkündür.

Staj yapmayı düşündüğüm kurumu bölüme ne zaman bildirmeliyim?
En geç derslerin son gününe kadar staj yapmayı planladığınız kurum tarafından doldurulmuş Staj Bilgi Formu Staj Koordinatörü’ne iletilmelidir. Öğrencilerin staj yapacakları kurumu daha erken bir tarihte belirlemeleri durumunda, beklemeden Staj Bilgi Formu’nu Staj Koordinatörü’ne teslim etmeleri önerilmektedir. Böylelikle kurumun bölüm tarafından kabul edilmemesi durumunda öğrencilerin yeni bir kurum aramak için vakitleri olacaktır.

Bulduğum kurumun staj için uygun olup olmadığı nasıl değerlendiriliyor?
Her yıl bölümde o yıl için staj adayı olan öğrenciler için bir bilgilendirme toplantısı yapılır. O toplantıda bu konuda ayrıntılı bilgi verilmektedir. Öğrenciler staj yapmayı planladıkları kurum tarafından doldurulan Staj Bilgi Formu’nu. Staj koordinatörüne teslim ettikten sora staj yapılmak istenilen kurumun, staj prensiplerimize uygun olup olmadığı bölüm tarafından araştırılarak onay verilmektedir.

Bölüm öğrenciler için staj yeri buluyor mu?
Öğrenciler staj yapacakları kurumları kendileri bulmak ile yükümlüdürler. Bununla birlikte, bölüme staj öğrencisi için kurumlardan talep geldiğinde öğrencilere duyuru yapılmaktadır.

Stajima ara vermem mümkün müdür?
Hayır, staj süreklidir, ara verilemez. Zorunluluk nedeni (hastalık, vs.) ile ara verilmesi durumunda ara verilen gün sayısı kadar staj süresi uzar.

Stajımı yaparken kurumdan memnun kalmaz isem kurumu değiştirebilir miyim?
Öğrencilerin staj yaptıkları kurumu değiştirmeleri halinde o ana kadarki staj süreleri yok sayılır ve yeni kurumda 30 günlük bir süre staj yapmalı istenir.

Stajda ne yapmam bekleniyor?
Öğrencilerin staj yapmasındaki temel amaç öğrencilerin iş hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Bölümde okurken, mezun olduklarında karşılaşacakları ortamları tanımak öğrenciler için önem taşımaktadır. Bu bakımdan, staj yaptığınız kurumda programlama projesinde görev almanız önemlidir.

Bölüm staj yapan öğrencileri takip ediyor mu?
Staj süresince bölüm öğretim elemanlarımız öğrencilerimizi ve bağlı bulundukları yetkili kişileri arayarak bilgi alırlar, bazen de ziyaret edebilirler.

Stajım esnasında yaptıklarımı kaydetmem gerekiyor mu?
Evet. Öğrencilerin cte web sayfaında bulunan staj izleme sistemini kullanarak yaptıklarini günlük olarak ve ayrıntılı olarak doldurmaları gerekmektedir:Dönem başladıktan sonra, tarihi daha sonra belirtilecek bir günde öğrencimizden stajı ile ilgili bir sunum yapması istenilecek ve sorulan soruları yanıtlaması gerekecektir. Bu nedenle staj izleme sistemine tüm bilgiler aktarılmalı ve gerekli durumlarda ek bir rapor hazırlanmalı, yapılan programlamlar e-mail veya CD ile iletilmelidir. Girilen raporların düzensiz olması, yetersiz görülmesi, tutarsızlıklar bulunması stajının kabul edilmemesine neden olabilir.

Staj İzleme Sisteminde staj yapılan kurumun doldurması gereken bir kısım var mı?
Stajınız biter bitmez, staj izleme sisteminde bulunan öğrencinin Kuruluş Tarafından Değerlendirilmesi başlıklı bölümün ve ayrıca staj yaptığınız şirkete gönderilen öğrencinin Kuruluş Tarafından Değerlendirilmesi formunun staj yapılan kurum tarafından bölüme postalanması gereklidir. Bu durumun staj yapılan kuruma hatırlatılması öğrencilerin sorumluluğundadır.

Staj için başvurduğum kurum beni servis işlerinde çalıştırabileceklerini söyledi? Bu tür bir çalışma staj için uygun mudur?
Staj boyunca, gün içerisinde çeşitli servis işlemleri için bile olsa (görevli olarak) staj yerinden öğrecimizin ayrılmaması gerekir. Çeşitli servis hizmetleri gibi sık sık staj yerinin dışında görev verilmesi staj hedeflerimiz açısından uygun değildir ve bu durumda öğrencimizin stajı geçersiz sayılacaktır. Staj boyunca belki bir ya da iki kez bulunulan yer dışında bir görev verilebilir. Bu tip görevler tarihi ile birlikte staj izleme sistemine girilmeli, mümkünse önceden öğrencilerimiz danışmanlarımıza bu günleri bildirmelidir.

Stajım hangi durumlarda geçersiz sayılır?
Programcılık faaliyeti haricinde bir iş yapılması; servis, vs. işler için kurum dışına pek çok defa gitmek; danışmamınız tarafından arandığınızda mazaretsiz olarak size ulaşılamaması gibi durumlarda stajınız geçersiz sayılabilir. Bu bakımdan, staj yapacağınız kuruma ait, size ve stajdan sorumlu kişiye ulaşılabilecek telefon numaralarını ile stajdan sorumlu kişilerin isimlerinin, staj başlamadan bildirilmiş olması gereklidir.

Stajım esnasında bir sorun ile karşılaştığımda ne yapmalıyım?

Öğrenciler beklenmedik durumlar ile karşılaştıklarında bölüm ile bağlantıya geçebilirler. Özellikle aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda, staj koordinatörüne, öğrenci akademik danışmanlarına ya da bölüm başkanlığına e-mail veya telefon ile ulaşarak en kısa zamanda bilgi veriniz:
   · staj yeri ile ilgili olarak bildirilmiş olan telefon numarası veya stajdan sorumlu kişilerin değişmesi,
   · herhangi bir nedenle staja başlama ve bitiş tarihlerinin değiştirilmesi,
   · herhangi bir mazeret ile (hastalık vs.) staja ara verilmesi,
   · bildirilmiş olan staj yerinin değiştirilmesi,
   · staj süresince en fazla bir ya da iki kez görev verilmesi nedeni ile, staj yerinde bulunulmaması,
   · Staj yeriyle ilgili herhangi bir sorun oluşması.


Home Application Regulations Sık Sorular Sorular Forms Contact

Deadline for submitting summer training preferences:
May 31, 2012